Yandaşa özel imar iznini mahkemeye taşıdık

AKP döneminde ihale rekoru kıran Mehmet Cengiz, İstanbul Ataşehir’de yapacağı plaza için emsal arttırımı istedi. Büyükşehir Belediye Meclisi reddedince devreye Çevre Bakanlığı girdi ve istenilen değişikliği yaptı. Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Baş­ba­kan­lık dö­ne­min­de yıl­dı­zı par­la­yan, 25 Ara­lık Yol­suz­luk ta­pe­le­rin­de ‘Mil­le­tin A’­sı­na ko­ya­ca­-ğı­z” de­di­ği için pa­ra ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lan işa­da­mı Meh­met Cen­gi­z’­in bir fo­ya­sı da­ha or­ta­ya çık­tı. Şir­ke­ti Cen­giz … Okumaya devam et Yandaşa özel imar iznini mahkemeye taşıdık