Şehrizar Konakları için yargıdan dördüncü iptal

Ana Sayfa » Basından » Şehrizar Konakları için yargıdan dördüncü iptal

sehrizar_konaklari17 Aralık sürecinde sızan tapelerdeki iddialarla gündeme gelen Üsküdar ’daki Şehrizar Konakları ’na ait imar planı yine iptal edildi.

Boğaziçi siluetini delen konaklar kamu yararına aykırı bulundu…

DAMADI VE YAKINLARI OTURUYOR

Daire fiyatlarının 3 milyon lirayı bulduğu lüks sitede Erdoğan ’ın damadı ve yeni Enerji Bakanı Berat Albayrak ile ailesinin, Erdoğanlara en yakın isimlerden Remzi Gür ile Cihan Kamer ’in ev sahibi olduğu biliniyor. Türkiye ’nin gündemini sarsan ve takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık Yolsuzluk Operasyonu ’nun 2. yıldönümünde ünlü “sıfırlama tapesi”nde geçen İstanbul Üsküdar ’daki Şehrizar Konakları ’nın imar planı dördüncü kez iptal edildi. Mahkeme, doğal sit alanında kalan ve Boğaziçi siluetini delen konaklar için yapılan plan değişikliğini şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, kamu yararına aykırı buldu. Üsküdar sırtlarındaki lüks konutlar için tüm şehircilik ilkeleri ihlal edilerek hazırlanan imar planları daha önce üç kez iptal edilmişti. İptal kararlarına karşın plan aynen uygulandı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇARPICI TESPİTLE

Lüks konutlarla ilgili son karar da 11 Kasım ’da çıktı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, plan için dördüncü kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bilirkişi raporunda çok çarpıcı tespitler yapıldı. Burhaniye Mahallesi ’ndeki parsellerin 1. ve
3. derece doğal sit alanında kaldığı vurgulandı. Alanın doğal arazi örtüsünün büyük ölçüde değiştiği tespit edildi. Söz konusu plan için Şehir Planlama Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ’nün olumsuz görüşleri dahil edilmeden sadece olumlu ve şartlı uygun görüşü veren kurumlara yer verilmesinin planlama tekniğine uygun olmadığı ifade edildi. Boğaziçi ’ni oluşturan Üsküdar, Beykoz, Beşiktaş ve Sarıyer ’de yapılacak plan değişikliklerinde siluet alanlarında yüksekliğin 6.50 metre olarak belirlendiği anımsatılarak, Şehrizar Konakları ’nda yüksekliğin 9.50 metreye çıktığına dikkat çekildi.

DAMADI VE YAKINLARI OTURUYOR

Daire fiyatlarının 3 milyon lirayı bulduğu lüks sitede Erdoğan ’ın damadı ve yeni Enerji Bakanı Berat Albayrak ile ailesinin, Erdoğanlara en yakın isimlerden Remzi Gür ile Cihan Kamer ’in ev sahibi olduğu biliniyor. ‘Kamu arazisi peşkeş çekildi ’ CHP ’­li Mec­lis Üye­si Hak­kı Sağ­lam, konakların yer al­dı­ğı ara­ziy­le il­gi­li şun­la­rı söy­le­di: “Bu ara­zi da­ha ön­ce İB­B ’­ye ait­ti, son­ra el de­ğiş­tir­di. AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Mil­let­ve­ki­li Ve­dat De­mi­rö­z ’­ün or­ta­ğı ol­du­ğu şir­ket ta­ra­fın­dan alın­dı. 6 ay son­ra plan ta­di­la­tı ya­pıl­dı. Bir­çok da­va açıl­dı ama Şeh­ri­zar Ko­nak­la­rı­ ’nı dur­dur­mak müm­kün ol­ma­dı. Bu­ra­sı ka­mu ara­zi­le­ri­ni AK­P ’­li­le­re na­sıl peş­keş çe­kil­di­ği­nin so­mut gös­ter­ge­si.”

http://www.5kitahaber.com/gundem/sehrizar-konaklari-icin-yargidan-dorduncu-iptal-h62451.html

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI

KEMAL KILIÇDAROĞLU
  • kantürk kurşunmerhaba hakkı bey ; Büyükçekmece de oturuyorum .. metrobüs eğer silivriye kadar devam edecek ise ... tüyapın oradan ak merkeze kadar viyadük ile devam etmesi ve oradan da tercihli yol ile devam etmesi .. yine eğer yol ile sorunlar olursa viyadük il
  • Hasan KarakayaSayın başkanım Sancaktepe de yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarla ilçeye kattığınız vizyonu İstanbul içinde yapacağınızdan hiç şüphe yok. Siyasetin bireysel değil toplumsal olduğunu çalışılırsa halkla kuçaklaşılırsa CHP nin neler yapa bileceğini gö
  • Hasan Karademirİstanbul ve CHP için halk için yaptığınız özverili çalışmalardan dolayı İstabullular olarak size minnetarız. İstanbul'da ki hukuksuz uygulamalara her daim sesini yükselten sizi tebrik ederim. Saygılarımla. Hasan Karademir
  • E. BOYRAZHakkı bey sizi çalışkanlığınızdan ötürü kutluyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Saygılarımla
  • Bahattin KARADALHakkı Bey sizi çalışmalarınızdan ve özverinizden dolayı kutluyorum. Bir çok konuda hassasiyet gösterip konuları toplumun gündemine getiriyorsunuz. Sizin gibi meclis üyelerimiz olduğu için gurur duyuyoruz. Saygılarımla. Bahattin KARADAL

FACEBOOKTA BİZ

Yandex.Metrica